+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Kształcenie i dokształcanie w spawalnictwie i badaniach materiałów

Steffen Keitel, Christian Ahrens

Uznane na całym świecie egzaminy kwalifikacyjne są wyjątkową cechą spawalnictwa organizowanego przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa. Wspierają one ustalenia dotyczące kwalifikacji personelu zawarte w krajowych i międzynarodowych normach technicznych. Metody zdobywania wiedzy są ciągle doskonalone poprzez formy szkolenia, w których stosuje się środki multimedialne i internet. Najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie jest szkolenie na odległość, elektroniczne trenażery spawaczy i symulacja. Urządzenia służące do trenowania, tzw. „trenażery spawacza”, pokazują, że znane ze sportu wyczynowego metody szkolenia przebiegu ruchu są możliwe do zastosowania również w spawalnictwie. Rozwój kompleksowych i wielonarodowych powiązań produkcyjnych wymaga porównywalnych ofert dotyczących kształcenia personelu technicznego również w badaniach.