+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Łączenie końcówek przewodów instalacji ochrony katodowej metodą lutozgrzewania „pin brazing”

Maciej Różański, Roman Serwiński

Przedstawiono wyniki badań wpływu stosowania technologii lutozgrzewania „pin brazing” końcówek przewodów z rurą stalową na własności stali w miejscu łączenia. Technologia ta znajduje zastosowanie głównie do łączenia końcówek przewodów instalacji ochrony katodowej z obiektami chronionymi. Uzyskane wyniki badań wykazały, że stosowanie technologii „pin brazing” nie powoduje pogorszenia własności eksploatacyjnych stali w obszarze wpływu czynników cieplnych i metalurgicznych procesu.