+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Łączenie tworzyw sztucznych za pomocą technologii klejenia

Beata Rams

Wprowadzanie do przemysłu nowych materiałów konstrukcyjnych oraz pojawiające się nowe możliwości ich zastosowania, stawiają technologię klejenia obok najbardziej nowoczesnych metod spajania. Jest ona coraz częściej i chętniej stosowana w wielu gałęziach przemysłu. Zastosowanie technologii klejenia pozwala na łączenie takich materiałów, których nie można spajać innymi metodami, np. spawaniem lub zgrzewaniem. Przedstawiono możliwości klejenia różnych tworzyw sztucznych oraz sposoby przygotowania ich powierzchni przed klejeniem.