+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Lutowanie dyfuzyjne tytanu i jego stopu z aluminium na osnowie fazy TiAl

Andrzej Winiowski, Maciej Różański

Podstawowe własności fizyko – chemiczne  i lutowność tytanu oraz jego stopów na osnowie faz międzymetalicznych. Lutowanie dyfuzyjne – zasada procesu i warunki stosowania. Wytrzymałość na ścinanie oraz struktury połączeń tytanu (Grade2) i stopu TiAl48Cr2Nb2 na osnowie fazy TiAl - g, lutowanych dyfuzyjnie z użyciem warstw przekładkowych ze spoiwa srebrnego do lutowania w gat. B-Ag72Cu-780 (AG 401), miedzi  (gat.CF032A) i niklu (Ni99,0). Parametry i warunki lutowania.