+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Lutowanie żarowytrzymałych stopów na bazie niklu i tytanu

V. F. Chorunov

Omówiono osobliwości strukturalne i technologiczne stopów typu Ni-Cr-Zr o stałej zawartości cyrkonu 8,8 % at. Podkreślono, że stopy te mogą zostać użyte jako luty do lutowania żarowytrzymałych stopów niklu, zarówno w warunkach nagrzewania próżniowego, jak i łukowego. Zwrócono szczególną uwagę na korzyści wynikające ze stosowania kombinacji lutów kompozytowych oraz nagrzewania łukowego o optymalnych parametrach. Zaproponowano spoiwa o nowych składach do lutowania stopu międzymetalicznego g-TiAl, umożliwiające uzyskanie połączeń lutowanych o wymaganej wytrzymałości zbliżonej do wytrzymałości materiału podstawowego, zarówno w temperaturze 20 °C, jak i 700 °C, jak również zapewnienie wysokiej wytrzymałości w dłuższym przedziale czasowym.