+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Luty proszkowe do lutowania twardego aluminium i jego stopów

Zbigniew Mirski, Kazimierz Granat, Hubert Drzeniek

Zamieszczono problematykę lutowania twardego aluminium i jego stopów przy użyciu lutów proszkowych AlSi12 z niekorozyjnym topnikiem. Podano różne sposoby zamykania rurek w lutach proszkowych, ich zalety i wady. Przedstawiono właściwości lutów proszkowych produkcji krajowej, z firmy Euromat Sp. z o. o. Luty te zastosowano między innymi do lutowania płomieniowego aluminiowych wymienników ciepła. Porównano tu lutowanie przy użyciu spoiw w tradycyjnej postaci z lutami proszkowymi. Podano różne sposoby przygotowania rurek aluminiowych do uzyskania złączy kielichowych. Uzyskane złącza poddano próbom szczelności, ocenie wizualnej a także badaniom makro- i mikroskopowym.