+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Mechanizacja i automatyzacja na przełomie wieków

Anna Pocica, Marcin Pocica

Opisano historię mechanizacji i automatyzacji spawania łukowego na przełomie XIX i XX w. Zaprezentowano pierwsze maszyny do spawania Benardosa i Sławianowa, a także przedstawiono pierwsze patenty w tej dziedzinie.