+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Metodyka pomiaru temperatury w badaniach przemian strukturalnych

Z. Mikno

Przedstawiono metodykę pomiaru temperatury w badaniach przemian strukturalnych w stali w warunkach spawalniczych. W metodyce badawczej małogabarytowa próbka poddawana jest symulowanym cyklom cieplnym spawania i dokonywany jest pomiar jednocześnie trzech wielkości charakterystycznych tj.: temperatury próbki, strumienia magnetycznego i rozszerzalności termicznej. Dla pomiaru tych wielkości próbka jest nagrzewana w sposób bezkontaktowy za pomocą lamp grzewczych. Małe gabaryty badanej próbki wymagają specjalnego podejścia do pomiaru wspomnianych parametrów, a w szczególności temperatury. Zaproponowany pomiar temperatury jest kluczowy z punktu widzenia omawianej metodyki badawczej z uwagi na późniejszą analizę pozostałych parametrów w funkcji temperatury. Dla opisanych warunków metodyki badawczej opracowano model MES. Badano i analizowano wskazania i rozkład temperatury dla różnych warunków tj.: typu i materiału zastosowanej termopary oraz średnicy przewodów termoparowych. Wyniki obliczeń MES zostały zweryfikowane eksperymentalnie. W wyniku badań określono wymagania dla uzyskania najdokładniejszych wskazań temperatury na stanowisku badawczym.