+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Mikrostruktura i odporność na wysokotemperaturowe utlenianie napoin nadstopu Inconel 625 na stali niskostopowej

J. Nowacki, A. Wypych

Zbadano wpływ warunków zrobotyzowanego napawania nadstopem na osnowie Inconel 625 głowic wysokoprężnych silników okrętowych wykonanych ze staliwa 13CrMo4-5 na mikrostrukturę i odporność na korozję gazową ich warstwy wierzchniej. Wielościegowe napawanie MIG przeprowadzono z zastosowaniem robota Panasonic PerformArc przy dwóch poziomach ilości wprowadzonego ciepła napawania Q = 620 J/mm oraz Q = 2100 J/mm w osłonie argonu. Określono mikrostrukturę, skład chemiczny i fazowy napoin i ich odporność na wysokotemperaturowe utlenianie oraz skład chemiczny i fazowy wytworzonych zgorzelin. Określono wpływ zawartości pierwiastków pochodzących z materiału rodzimego na odporność na utlenianie.