+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Mikrostruktura złączy spawanych stali o wysokiej wytrzymałości wykonanych przy wykorzystaniu zrobotyzowanego procesu spawania wiązką laserową

Lechosław Tuz, Krzysztof Sulikowski

W artykule przestawiono ocenę możliwości wykonania doczołowych złączy spawanych niestopowej stali o wysokiej wytrzymałości przy wykorzystaniu zrobotyzowanego stanowiska do spawania wiązką lasera. W oparciu o badania mikrostruktury i pomiary twardości doczołowego złącza spawanego zidentyfikowano istotne czynniki wpływające na możliwość zastosowania tej technologii dla łączenia stali ulepszanych cieplnie wysokiej wytrzymałości.