+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Monitorowanie procesów zgrzewania tarciowego

Adam Pietras, Damian Miara

Do łączenia elementów z różnych materiałów powszechnie stosowane jest zgrzewanie tarciowe, które prowadzi się w bardzo wydajnym systemie automatycznym i półautomatycznym. W ostatnich latach rozwinęła się metoda zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny, tzw. FSW, w której elementy są dociskane i unieruchamiane, natomiast nagrzewanie i uplastycznianie materiału odbywa się w wyniku ruchu niezużywającego się narzędzia. Pewną modyfikacją tego procesu jest zgrzewanie punktowe FSW. Jakość połączeń zgrzewanych tarciowo w warunkach produkcyjnych jest ściśle związana z zapewnieniem stałych warunków procesu zgrzewania. W celu zapewnienia wysokiej i powtarzalnej jakości bardzo korzystne jest bieżące monitorowanie procesu. Przedstawiono sposoby kontroli i monitorowania procesu zgrzewania tarciowego, konwencjonalnego oraz FSW, stosowane na najnowszych stanowiskach produkcyjnych.