+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Możliwości i uwarunkowania cięcia laserem CO2 elementów przestrzennych, a zwłaszcza profili o przekroju zamkniętym

Jerzy Dworak, Sebastian Stano

Omówiono zagadnienia dotyczące laserowego cięcia elementów przestrzennych ze szczególnym uwzględnieniem profili o przekroju zamkniętym. Przestawiono krótkie porównanie konstrukcji i sterowania przecinarek laserowych do cięcia elementów płaskich i przestrzennych. Omówiono podstawowe problemy procesu cięcia przestrzennego, wynikające zwłaszcza ze zmian odległości między powierzchnią elementu przecinanego i powierzchnią dyszy tnącej oraz zaburzeń strumienia gazu roboczego przy oddziaływaniu na powierzchnię o dużej krzywiźnie. Scharakteryzowano odmiany procesu cięcia profili o przekroju zamkniętym: wycinanie na powierzchni bocznej otworów o różnej geometrii i przecinanie profili konturem o dowolnym zarysie.