+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Możliwości zastosowania lasera Nd:YAG do precyzyjnego łączenia elementów cienkościennych konstrukcji na przykładzie sondy piętrzącej czujnika przepływu

Marek Banasik, Janusz Polak, Sebastian Stano

Opisano przebieg badań nad opracowaniem technologii spawania laserem Nd:YAG elementów pomiarowych  sondy piętrzącej czujnika przepływu. Dobrano parametry procesu spawania laserowego umożliwiające sprostanie wysokim wymaganiom jakościowym spoin, w szczególności co do estetyki połączeń oraz precyzji ułożenia spoiny bez naruszenia ścianki wewnętrznej cienkościennych rurek pomiarowych. Omówiono wpływ technologii spawania na odkształcenia elementów po spawaniu oraz przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych uzyskanych połączeń. Wykonane partie prototypowe czujników przepływu z elementami pomiarowymi o długości od ok. 400 mm do 1700 mm, spawanymi laserem pracują obecnie rurociągach przesyłowych.