+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Możliwości zwiększenia wytrzymałości zmęczeniowej złączy spawanych stali S700MC za pomocą obróbki udarowej z dużą częstotliwością techniką HiFIT

Krzysztof Krasnowski

Przedstawiono współczesne możliwości modyfikacji wytrzymałości zmęczeniowej złączy spawanych, wykonanych ze stali S700MC poprzez młotkowanie z dużą częstotliwością techniką HiFIT (z ang. High Frequency Impact Treatment). Do badań zmęczeniowych wykonano za pomocą spawania metodą MAG  złącza doczołowe, złącza teowe ze spoinami pachwinowymi dwustronnymi oraz złącza z żebrem podłużnym i spoiną pachwinową obwodową. Dobrano parametry dla techniki młotkowania z dużą częstotliwością (HiFIT) oraz wykonano taką obróbkę na połowie uprzednio wykonanych złączy. Przedstawiono wyniki badań zmęczeniowych złączy w stanie po spawaniu oraz w stanie po obróbce udarowej techniką HiFIT. Opracowano charakterystyki zmęczeniowe oraz obliczono kategorie zmęczeniowe FAT, stanowiące podstawę do projektowania konstrukcji narażonych na zmęczenie wg norm europejskich. Uzyskane wyniki badań jednoznacznie wskazują, że można zwiększyć wytrzymałość zmęczeniową złączy spawanych stali S700MC stosując technikę młotkowania HiFIT, a stopień tej modyfikacji zależy od rodzaju złącza.