+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Napawanie hybrydowe laser + łuk elektryczny MAG

Michał Urbańczyk

Opisano próby technologiczne wykorzystania procesu hybrydowego (laser + łuk elektryczny MAG) do nanoszenia warstw z dużą wydajnością poprzez określenie wpływu dodatkowego źródła ciepła (wiązki laserowej) na możliwość zwiększenia prędkości napawania w stosunku do metody MAG oraz na kształtowanie się geometrii napoiny i stopnia udziału materiału podstawowego w napoinie. Badania technologiczne napawania hybrydowego (laser + MAG) prowadzono na blachach ze stali 41Cr4 z wykorzystaniem spoiwa LNM 307.