+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Napawanie plazmowe brązu aluminiowego proszkiem na osnowie niklu

Andrzej Klimpel, Artur Czupryński, Jacek Górka, Paweł Stryjkowski

Przedstawiono wyniki badań procesu napawania plazmowego (PTA – Plasma Transferred Arc) powierzchni roboczych odlewów z brązu aluminiowego proszkiem na osnowie niklu w pozycji podolnej. Określono optymalne parametry napawania proszkowego PTA ściegami prostymi i z ruchem wahadłowym palnika. Wykazano, że w celu zapewnienia wysokiej jakość napoin jedno- i wielowarstwowych konieczne jest podgrzewanie wstępne podłoża przed napawaniem oraz dokładne czyszczenie podłoża oraz poszczególnych ściegów napoin.