+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Niskoenergetyczne metody spawania łukowego w osłonie gazów – wpływ warunków materiałowo-technologicznych na jakość złączy i emisję zanieczyszczeń do środowiska pracy

Jolanta Matusiak, Tomasz Pfeifer

Omówiono badania technologiczne i badania w obszarze inżynierii środowiska prowadzone dla niskoenergetycznych metod spawania łukowego w osłonie gazów, mianowicie metod CMT/ColdArc/STT.  Opisano zakres prowadzonych badań, który obejmował zmechanizowane spawanie i lutospawanie blach ze stali niestopowej S235J2 oraz blach ocynkowanych galwanicznie i ogniowo o grubości 1,5 mm. Przedstawiono wyniki badań wizualnych uzyskanych połączeń, badań wytrzymałości na rozciąganie spawanych złączy doczołowych, badań metalograficznych makrostruktury wybranych połączeń oraz badań wielkości emisji pyłu spawalniczego i gazów.