+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Nowa metoda pomiaru naprężeń spawalniczych

Robert Jachym, Krzysztof Kwieciński, Krzysztof Krasnowski

Przedstawiono nowy, bezstykowy system pomiaru przemieszczeń oparty na cyfrowej analizie obrazu w czasie rzeczywistym. Omówiono budowę stanowiska pomiarowego oraz zasadę działania wideoekstensometru. Podano również wyniki badań mających na celu określenie przydatności wideoekstensometru do pomiaru naprężeń.