+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Nowa metoda pomiaru współczynnika koncentracji naprężeń

Krzysztof Kwieciński, Robert Jachym, Krzysztof Krasnowski

Przedstawiono nową metodę wyznaczania współczynnika koncentracji naprężeń w złączach spawanych opartą na wideoekstensometrze jako elemencie pomiarowym. Podano wyniki badań mających na celu określenie warunków początkowych do pomiaru odkształceń przy użyciu wideoekstensometru oraz podstawowe problemy związane z wykorzystaniem kamery wideo. Przedstawiono także wstępne wyniki pomiaru odkształceń z wykorzystaniem badanego urządzenia.