Biuletyn Instytutu Spawalnictwa

+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Nowe osiągnięcia technologii spawania laserem włóknowym

Vijay Kancharla, Marco Mendes, Michael Grupp, Brian Baird

Lasery włóknowe stanowią nowatorskie narzędzie w rękach spawalnika. Nieustanny ich rozwój, a także opracowywane nowe techniki spawania umożliwiają wykonanie zadań technologicznych bardzo trudnych bądź niemożliwych do spełnienia za pomocą konwencjonalnych laserów technologicznych i konwencjonalnych technik spawania, jak np. spawanie precyzyjnych elementów wykonanych z miedzi, materiałów różnoimiennych, a także materiałów w postaci cienkich folii metalowych lub elementów niedokładnie wykonanych czy też niedokładnie zestawionych. W artykule przedstawiono technikę spawania wiązką promieniowania laserowego odchylaną dynamicznie i omówiono jej zalety w zastosowaniu do spawania miedzi i stopów aluminium, a także do łączenia tworzyw sztucznych. Opisano także technikę zintegrowanego monitorowania procesu „inline coherent imaging (ICI)” umożliwiającą poprawę jakości spawanych elementów.