+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Nowe procesy spawania MIG/MAG o małej energii łuku w aspekcie ograniczania emisji zanieczyszczeń

Jolanta Matusiak, Bogusław Czwórnóg, Tomasz Pfeifer

Opisano stan zagadnienia emisji zanieczyszczeń przy spawaniu metodą MIG/MAG. Scharakteryzowano zależność emisji od warunków technologicznych spawania i podano ogólne informacje o możliwościach zmniejszania emisji pyłu i gazów poprzez dobór parametrów łuku, sposobu przenoszenia metalu, składu gazu osłonowego oraz stosowanie łuku pulsującego. Przedstawiono problematykę spawania materiałów o małej grubości, których spawanie standardowym łukiem zwarciowym powodowało odkształcenia, obniżanie własności materiału i przywieranie odprysków. W celu wyeliminowania tych trudności powstały nowe odmiany spawania MIG/MAG, jak CMT, ColdArc, STT i inne, charakteryzujące się precyzyjną kontrolą parametrów łuku i przenoszenia metalu oraz zmniejszeniem ilości wprowadzanego ciepła i ograniczeniem rozprysku. Opisano założenia programu badań tych procesów w aspekcie zmniejszenia emisji substancji szkodliwych dla środowiska pracy.