+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Nowe wymagania dla wytwórców stalowych konstrukcji budowlanych

P. Sędek, E. Szczok

Przedstawiono wymagania arkusza drugiego normy PN-EN 1090-2:2009 dla producentów wytwarzających stalowe konstrukcje budowlane oraz zmiany, jakie ta norma wprowadza w stosunku do obowiązującej jeszcze normy budowlanej PN-B 06200:2002. Podkreślono znaczenie posiadania przez wytwórcę zakładowej kontroli produkcji oraz rolę jednostek notyfikowanych w procesie wytwarzania konstrukcji budowlanych kończącym się wydaniem deklaracji zgodności i naniesieniem znaku CE na wyrób. Przedstawiono tok postępowania w zakładzie prowadzący do uzyskania certyfikatu dla zakładowej kontroli produkcji. Podkreślono znaczenie posiadania w zakładzie certyfikatu systemu jakości w spawalnictwie na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 3834-2:2007.