+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Ocena spawalność ulepszonej cieplnie stali o wysokiej wytrzymałości Weldox 1100

Marian Zeman

Podano krótką charakterystykę stali ulepszonych cieplne, omówiono problemy występujące przy spawaniu stali o bardzo wysokiej wytrzymałości oraz materiały dodatkowe do ich spawania i warunki podgrzewania wstępnego przed spawaniem. Badania spawalności przeprowadzono na stali Weldox 1100 o grubości 7 mm. Wpływ cykli cieplnych spawania na strukturę i własności strefy wpływu ciepła stali Weldox 1100 badano w oparciu o wykres rozpadu austenitu w warunkach spawalniczych CTPc-S oraz na próbkach poddanych działaniu symulowanych prostych i złożonych cykli cieplnych spawania, w tym cykli uwzględniających klasyczną obróbkę cieplną po spawaniu. Badania symulacyjne wykazały, że spawalność stali ulepszonej cieplnie Weldox 1100 jest zadowalająca.