+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Podgrzewanie wstępne stali drobnoziarnistej acetylenem, propanem i metanem oraz wpływ tych gazów na własności materiału

S. Selling, R. Steusloff

Przeprowadzono próby podgrzewania kilku gatunków stali do różnych wartości temperatury, mające na celu określenie skuteczności i wydajności ww. paliw gazowych oraz rozpoznanie ich potencjalnie szkodliwych skutków dla własności materiału. Badano możliwość wykorzystania poszczególnych gazów do ogrzewania, suszenia i podgrzewania wstępnego. Omówiono wpływ poszczególnych gazów na tworzenie się wody kondensacyjnej na powierzchni podgrzewanych elementów i w konsekwencji na ich korozję. Najbardziej korzystnym gazem okazał się acetylen. Badania własności mechanicznych oraz próba twardości wykazały, że podgrzewanie nie powoduje przewidywanych szkodliwych skutków dla obrabianych materiałów, a zwłaszcza kruchości wodorowej. Stwierdzono, że podgrzewanie wstępne jest procesem niezbędnym w przetwórstwie stali konstrukcyjnych o podwyższonej i wysokiej wytrzymałości.