+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Podstawy technologii spawania laserowego stali

Andrzej Klimpel, Aleksander Borek

Opisano podstawowe zalety, ale i ograniczenia technologii laserowych, techniki spawania laserowego. Przeprowadzono analizę spawalność stali konstrukcyjnych i maszynowych w powiązaniu z technologią spawania laserowego. Podano ogólne zasady badań technologii spawania laserowego oraz przedstawiono analizę perspektyw rozwoju technologii spawania laserowego.