+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Pomiary promieniowania powstającego w łuku spawalniczym przy spawaniu stopów aluminium elektrodami otulonymi

A. Gursel, A. Kurt

Przedstawiono wyniki pomiarów promieniowania optycznego powstającego podczas spawania stopów aluminium elektrodami otulonymi przy natężeniu prądu 150 A, 175 A i 200 A. Podczas badań mierzono promieniowanie nadfioletowe (UV-A, UV-B i UV-C), widzialne i podczerwone (IR-A). Badania pokazały, że wraz ze wzrostem natężenia prądu wzrasta również moc świetlna promieniowania.