+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Problemy eksploatacyjne połączeń spawanych w czujnikach przepływu stosowanych w energetyce

Janusz Pospolita, Dariusz Rozumek, Janusz Sebastian Stano

Przedstawiono problemy eksploatacyjne występujące w instalacji pomiaru przepływu cieczy i gazów, a w szczególności dotyczące rurek spawanych czujników przepływu. Prowadzono spawanie rurek laserem wiązką zogniskowaną i rozogniskowaną, co znacząco wpływało na jakość uzyskanego złącza spawanego. Spawanie wiązką zogniskowaną powodowało pęknięcia w spoinie. Po spawaniu zaobserwowano podtopienia od strony lica spoiny, które skutkowały pocienieniem ścianki rurek, co jednak nie miało wpływu na ich trwałość.