+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Problemy wyznaczania trwałości zmęczeniowej złączy spawanych z wykorzystaniem metody spektralnej ujętej w dziedzinie częstotliwości

Michał Böhm

Przedstawiono obecną problematykę związaną z wyznaczaniem trwałości zmęczeniowej złączy spawanych w ujęciu metody spektralnej wyznaczania trwałości opisanej w dziedzinie częstotliwości. Przedstawione zostały podstawowe założenia metody spektralnej. Opisano problem ujęcia wartości średniej naprężenia jak również obciążeń powyżej wartości granicy plastyczności materiału.