+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Próby modelowe połączeń spawanych w wysokociśnieniowych rurociągach gazowych

Peter Bernasovský, Ivan Hamák

Artykuł dotyczy modelowych prób ciśnieniowych rurociągów gazowych, które są odpowiednim sposobem do oceny ich żywotności i niezawodności naprawy. Zastosowanie modelowych prób ciśnieniowych przedstawiono dla przypadków naprawy rur pod ciśnieniem za pomocą takich metod, jak „zimna opaska” oraz „gorąca opaska”.