+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Procedura kwalifikowania technologii spawania konstrukcji offshore według przepisów DNV

Marek Saperski

Przedstawiono definicję pojęcia „konstrukcje offshore” z określeniem obszaru przeznaczenia tych konstrukcji. Podano podstawowe różnice pomiędzy wymaganiami kwalifikowania technologii spawania konstrukcji offshore według przepisów towarzystwa klasyfikacyjnego DNV (Det Norske Veritas), określonych w normie DNV-OS-C401 a przepisami okrętowymi oraz normą EN. Przedstawiono metodykę postępowania przy określeniu parametrów brzegowych, a na ich podstawie wyboru korzystnego wariantu procedury z punktu widzenia zakresu kwalifikacji. Omówiono działania przygotowawcze do prób, zakres badań laboratoryjnych złączy oraz kryteria jakościowe. Przedstawiono przykładowe wykonanie takiej procedury wraz z parametrami technologicznymi i wynikami badań laboratoryjnych.