+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Promieniowanie rentgenowskie - obecne zastosowania

Grzegorz Jezierski

W obecnym okresie jesteśmy świadkami „renesansu promieniowania rentgenowskiego”, co wiąże się przede wszystkim z coraz większym zapotrzebowaniem na wszelkiego rodzaju kontrole, sprawdzanie lub pomiary z użyciem promieniowania rentgenowskiego (badania nieniszczące) oraz z jakościowo nowym rozwojem w zakresie detekcji tegoż promieniowania (tzw. detektory bezbłonowe, czyli radiografia komputerowa z zastosowaniem płyt luminoforowych, czy radiografia bezpośrednia bazująca na liniowych lub płaskich detektorach czasu rzeczywistego). W artykule zasygnalizowano nowe obszary wykorzystania promieniowania rentgenowskiego, mniej znane specjalistom z obszaru badań nieniszczących stosowanych w przemyśle metalowym, poparte wybranymi przykładami. Należy jednakże spodziewać się, iż niektóre z nich, jak np. analiza składu chemicznego (wykorzystująca fluorescencję rentgenowską) czy pomiary naprężeń bezpośrednio na obiektach (wykorzystujące dyfrakcję rentgenowską) wejdą niedługo na stałe do obszaru badań nieniszczących.