+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Przegląd metod pomiaru ferrytu w stalach wysokostopowych i ich złączach spawanych

Jerzy Niagaj, Łukasz Mazur

Omówiono metody pomiaru ilości ferrytu w austenitycznych i ferrytyczno-austenitycznych stalach nierdzewnych oraz ich złączach spawanych, w tym za pomocą wykresów, przyrządów typu magne-gage i ferrytoskopu oraz komputerowej analizy obrazu mikrostruktury. Opisano zasady wykonywania pomiarów za pomocą poszczególnych metod oraz wielkość stosowanych w tym celu próbek. Przedstawiono wady i zalety poszczególnych metod pomiarowych.