+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Przetwarzanie obrazu w procesach zrobotyzowanego spawania

P. Seyffarth, R. Gaede

Ze względu na różnorodną budowę poszczególnych typów mikropaneli, stosowanych w budowie kadłubów statków, istnieje potrzeba programowania robotów spawalniczych z uwzględnieniem ruchów w przestrzeni. Programowanie to odbywa się przed rozpoczęciem produkcji, co niekorzystnie wpływa na jej elastyczność. Aby spełnić wymagania wysokiej elastyczności i automatycznego programowania linii produkcyjnej mikropaneli, opracowano i wdrożono do produkcji bardzo szybki system trójwymiarowego przetwarzania obrazu. W artykule opisano działanie tego systemu składającego się z kamery video i źródła promieniowania laserowego, pozwalającego na pomiar kształtu spawanych elementów w przestrzeni. Podano podstawowe zalety tego systemu zapewniające wysoką elastyczność produkcji przy dużej dokładności odwzorowania.