+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Przyczyny pękania rur zgrzewanych w czasie próby spłaszczania

A. Ziewiec, E. Tasak

Przedstawiono wyniki badań przyczyn niskiej plastyczności w czasie technologicznej próby spłaszczania. Ustalono, że występują następujące czynniki decydujące o niskiej plastyczności i pękaniu zgrzein:

  • zawalcowania w pobliżu brzegu blachy,
  • zanieczyszczenie stali wtrąceniami niemetalicznymi (głównie siarczkami),
  • nieusunięte tlenki w procesie spęczania zgrzeiny,
  • zbyt wolne chłodzenie po normalizowaniu strefy zgrzewania i tworzenie się w obszarach segregacji pasm wysp M-A ułożonych równolegle do linii zgrzania.

W próbie spłaszczania rury pasma wtrąceń niemetalicznych, zawalcowania i pasma wysp
M-A są miejscami powstawania typowych pęknięć lamelarnych.