+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Ręczne laserowe spawanie naprawcze elementów okrętowego mechanizmu napędowego za pomocą ruchomego systemu laserowego

G. Winkel, U. Jasnau, U. Hemmann

Obecnie prace naprawcze okrętowych mechanizmów napędowych wykonywane są głównie za pomocą spawania metodą TIG. Ze względu na konieczność dodatkowej obróbki spoin, wiąże się to z dużym nakładem pracy i kosztów. W ramach projektu badawczego zajmowano się ręcznym spawaniem naprawczym za pomocą lasera impulsowego różnych materiałów stosowanych w mechanizmach napędowych statków. Prace dotyczyły główniemateriału C45 dla różnych części maszyn i brązu aluminiowego dla śrub napędowych i obejmowały następujące zagadnienia:

  • określenie warunków odbioru tego rodzaju napraw wykonywanych za pomocą ręcznych systemów laserowych;
  • ustalenie właściwych nastaw parametrów;
  • opracowanie podstaw do zatwierdzania tej nowej technologii.

Przedstawiono możliwości i właściwości ręcznego laserowego spawania naprawczego małych wad powierzchniowych. Objaśniono wykorzystany system laserowy i jego obsługiwanie. Podano sposób postępowania podczas opracowywania procesu napraw i uzyskane wyniki. Omówiono kroki, jakie należy przedsięwziąć, aby uzyskać dopuszczenie tej technologii do napraw maszyn okrętowych.