+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Rola wodoru w procesie pękania spoin – nowe spojrzenie

Edmund Tasak, Aneta Ziewiec, Janusz Adamiec

Przeprowadzono analizę charakteru pękania spoin w stalach mikrostopowych, w stalach bainitycznych niskostopowych oraz w połączeniach różnoimiennych stali T91 z 10CrMo9-10. Ustalono, że wodór wywołuje również powstawanie pęknięć gorących w procesie krzepnięcia spoin. Przeprowadzone badania pozwoliły opracować mechanizm pękania spoin na gorąco oraz dalszego ich rozwoju jako pęknięć zimnych zwłocznych. Zweryfikowano również opisywany w literaturze mechanizm powstawania pęknięć typu „chewron” wykazując, że początkiem pęknięć zimnych typu „chewron” są pęknięcia gorące, w których „magazynowany” jest wodór wywołujący po ostudzeniu spoin pęknięcia zwłoczne.