+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Różnorodne techniki spajania laserowego – wyniki badań i możliwości zastosowania

Jan Pilarczyk, Marek Banasik, Sebastian Stano, Jerzy Dworak

Przedstawiono ogólną charakterystykę technologii spawania laserowego w odmianie konwencjonalnej i w wybranych odmianach specjalnych. Podano przykłady przemysłowych zastosowań technologii spawania w odmianie podstawowej opracowanej w Instytucie Spawalnictwa. Omówiono prowadzone aktualnie badania w zakresie odmian specjalnych spajania laserowego dotyczące np.: spawania laserowego z ogniskowaniem wiązki w dwóch punktach, metod hybrydowych czy też lutospawania laserowego. Zwrócono uwagę na różnice występujące między poszczególnymi odmianami, przedstawiając zalety i niedostatki określonych technik spajania, warunkujące możliwości ich przemysłowego zastosowania