+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Rozwój technologii i normalizacji w lutowaniu twardym

A. Winiowski, M. Różański

Światowe tendencje rozwojowe technologii lutowania twardego płomieniowego, indukcyjnego i piecowego oraz lutospawania. Nowe osiągnięcia badawczo - rozwojowe Instytutu Spawalnictwa w zakresie powyższych metod lutowania. Analiza stanu normalizacji europejskiej dotyczącej lutowania twardego.