+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Spawalność stali mikrostopowych o podwyższonej zawartości niobu

Jerzy Brózda, Marian Zeman

Badania przeprowadzono na walcowanej w warunkach laboratoryjnych płycie próbnej oraz na stalach walcowanych w warunkach przemysłowych w postaci blachy i taśmy zwijanej na gorąco w kręgi. Zbadano odporność na kruche pękanie materiału rodzimego i symulowanych SWC, skłonność stali do powstawania zimnych pęknięć oraz własności złączy spawanych. Stwierdzono wysokie wartości pracy łamania materiału podstawowego oraz wystarczającą odporność na kruche pękanie SWC w złączach spawanych. Badane stale nie wykazują skłonności do powstawania zimnych pęknięć, co zostało potwierdzone próbą pękania Tekken o wysokim stopniu samoutwierdzenia.