+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Spawalność stali obrabianej termomechanicznie o wysokiej granicy plastyczności

J. Górka

Przedstawiono sposób wytwarzania i własności stali obrabianych termomechanicznie. Przeprowadzono badania własności spoin oraz SWC stali S700MC o grubości 10 mm spawanej metodą GMA drutem litym Mn4Ni1,5CrMo o średnicy 1,0 mm. Przeprowadzona analiza składu chemicznego materiału rodzimego, stopiwa i spoiny wykazała wyraźne różnice w równoważniku węgla, co może wpływać na własności wytrzymałościowe i plastyczne złączy spawanych. Badania metalograficzne, rentgenowska analiza składu chemicznego oraz rentgenowska analiza fazowa wykazały niejednorodność strukturalną i chemiczną złączy spawanych ze stali S700 MC.