+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Spawalność stali wysokowytrzymałych przy remoncie konstrukcji o długotrwałym okresie eksploatacji

W. D. Poznjakow

Zbadano wpływ zawartości wodoru dyfundującego, struktury metalu, intensywności utwierdzenia i stanu naprężenia na prawdopodobieństwo tworzenia pęknięć zimnych w połączeniach spawanych stali gat. 14HG2SAFD, a także wpływ technologii spawania na stan naprężenia sztywno zamocowanych połączeń spawanych wielościegowo. Opracowano zasady spawalniczych technologii remontu budowli inżynierskich i wielkogabarytowych węzłów maszyn i mechanizmów o długotrwałym okresie eksploatacji.