+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Spawanie łukowe w osłonie gazowej stali austenityczno-ferrytycznych

Thomas Amman

Podano przegląd właściwości metalurgicznych stali austenityczno- ferrytycznych (duplex), wskazując zalety i wady obydwóch tych składników strukturalnych. Podano także skład chemiczny kilku gatunków stali duplex oraz spoiw do ich spawania i omówiono znaczenie poszczególnych składników stopowych. Przeanalizowano wpływ różnych gazów osłonowych na procesy spawania tych materiałów. Najważniejszym  czynnikiem przy spawaniu stali duplex jest utrzymanie jednakowego udziału w niej ferrytu i austenitu, co decyduje o własnościach spoiny. Zasadniczą uwagę poświęcono zagadnieniu, jak przy użyciu specjalistycznych gazów osłonowych można wpływać na stosunek ferrytu do austenitu w różnych procesach spawania, jak np. MIG/MAG i TIG, z użyciem lub bez użycia spoiwa, a także jak gazy osłonowe wpływają na własności, wygląd i geometrię spoiny oraz odporność na korozję. Omówiono i oceniono różne metody pomiaru zawartości ferrytu. Wspomniano  też o nowszych gatunkach stali duplex, jak tzw. „zubożone stale duplex”. Podano przykłady zastosowania niektórych mieszanek gazowych.