+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Spawanie odpowiedzialnych podzespołów lokomotyw drutem proszkowym

Z. Mirski, M. Jędrzejuk

Przedstawiono nową technologię spawania podzespołów lokomotyw o dużych przekrojach blach i profili stalowych przy użyciu rutylowego drutu proszkowego. Określono jakość złączy wykonanych metodą MAG drutem proszkowym (136) w osłonie mieszaniny gazów 18 % CO2 i 82 % Ar  w odniesieniu do dotychczasowej metody spawania drutem litym (135). Ocenę złączy spawanych przeprowadzono na podstawie prób technologicznych, pomiarów twardości oraz na podstawie badań metalograficznych i badań nieniszczących (VT, MT i UT). Oceniono dobrze złącza wykonywane nawet przez spawaczy o mniejszych kwalifikacjach i to w pozycjach przymusowych.