+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Spawanie termitowe przyłączy kablowych ochrony katodowej rurociągów

Wojciech Lehrich, Eugeniusz Turyk, Ewa Luterek, Mirosław Łomozik

Omówiono zastosowanie spawania termitowego do wykonywania połączeń miedzianych kabli ochrony katodowej z rurą stalową. Przedstawiono wyniki badań złączy spawanych, przeprowadzonych w ramach procedury uznawania technologii spawania wg normy PN-EN 12732:2004. Stosowanie spawania termitowego przyłączy zapewnia spełnienie wymagań powyższej normy. Przeprowadzono porównanie metod spawania termitowego oraz kondensatorowego lutozgrzewania „pin brazing” przyłączy kablowych.