+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Szczególne znaczenie kompetencji personelu w produkcji spawalniczej

T. Jessop, Ch. Eady

Kompetencje personelu spawalniczego są istotnym elementem wpływającym na wytwarzanie bezpiecznych, odpowiedzialnych i ekonomicznych wyrobów spawanych. Dotyczy to całego personelu zaangażowanego w produkcję wyrobów spawanych.  Spełnienie wymagań norm ISO 3834 i ISO 14731 daje wytwórcy pewność, że jego działania w zakresie kompetencji spawalniczych są na właściwej drodze. W związku z tym, normy te powinny być szerzej stosowane i częściej przywoływane w umowach kontraktowych. Europejska Federacja Spawalnicza (EWF)  i Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa (IIW) opracowały system kwalifikowania i certyfikowania personelu, w którym zastosowano najlepsze wzory z zakresu potwierdzania kompetencji. EWF opublikowało również odpowiednie dokumenty poruszające zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska w spawalnictwie. Wytwórca ma możliwość poddania się ocenie na zgodność z wymaganiami w ramach wdrażania Systemu EWF/IIW na zgodność z normą ISO 3834.