+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Technologia mikroprzetapiania i mikronapawania plazmowego nadstopu na bazie niklu Inconel 713C

Andrzej Klimpel, Tomasz Kik, Krzysztof Krasnowski

Przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów technologicznych zrobotyzowanego procesu mikronapawania i mikroprzetapiania plazmowego wad modelowych punktowych i liniowych w nadstopie niklu Inconel 713C na jakość uzyskanych mikronapoin i mikroprzetopień.  W pracy  przedstawiono także zalecane warunki technologiczne procesu mikronapawania i mikroprzetapiania plazmowego typowych wad modelowych próbek z nadstopu Inconel 713C.