+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Technologia spawania płyty wsporczej pojazdu gąsienicowego - dobór parametrów i obliczanie kosztów spawania

Jacek Słania

Przedstawiono sposób podejścia do opracowania technologii spawania płyty wsporczej. Omówiono sposób doboru parametrów spawania jak również materiały podstawowe i dodatkowe do spawania. Podano dwa sposoby obliczania nakładów na wykonanie spoin.