+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Trendy w technikach spajania - Wartość dodana przez technikę spawalniczą

K. Middeldorf

Rysunki i wnioski w prezentacji oparto na studium „Wartość dodana w produkcji i zastosowaniu technik łączenia w Niemczech i w Europie” – kwiecień 2009 (dane z roku 2007). Prezentowana analiza trendów obejmuje: Niemcy, Francję, Włochy, Anglię, Polskę, Holandię oraz Unię Europejską dla dwóch okresów jej rozwoju. Wartość produkcji, wartość dodaną i liczbę zatrudnionych podano dla:

  • wytwarzania w zakresie technik łączenia i
  • zastosowania technik łączenia.

Wytwarzanie w zakresie technik łączenia obejmuje produkcję urządzeń i systemów oraz dóbr i świadczenie usług (spawanie, lutowanie, natryskiwanie termiczne, klejenie, cięcie, urządzenia i systemy technologii laserowej, roboty i systemy zrobotyzowane, materiały dodatkowe do wszystkich procesów spajania, ochronę środowiska i zdrowia, urządzenia do badań i szkolenie).Podkreślono, że techniki łączenia stanowią kluczowy czynnik napędowy dla rynków wzrostu, a aktywność badawcza w obszarze materiałów, łączenia i spawania odzwierciedla trendy w dziedzinie przyszłych zastosowań tych technik.