+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Ultradźwiękowa kontrola zgrzein punktowych złączy stalowych w czasie rzeczywistym

Andrzej Ambroziak, Roman Gr. Maev, Marcin Korzeniowski, Paweł Kustroń, Andrey M. Chertov

Przedstawiono wybrane metody oceny jakościowej zgrzein punktowych w cienkościennych elementach stalowych z wykorzystaniem fal ultradźwiękowych. Opisano tu najnowsze osiągnięcia w dziedzinie kontroli zgrzein punktowych w czasie rzeczywistym. Przedstawione metody oparte są na pomiarze wybranych parametrów fali ultradźwiękowej. Przeprowadzone badania wykazały, że można uzyskać jednoznaczną informację zarówno o stanie powstającego jądra zgrzeiny, jak i o przebiegu samego procesu łączenia.