+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz text

Wielostanowiskowy system akwizycji parametrów procesu zgrzewania rezystancyjnego opracowany w Instytucie Spawalnictwa

Leszek Szubert, Piotr Skoczewski

Artykuł zawiera opis budowy, możliwości oraz przeznaczenia wielostanowiskowego systemu akwizycji parametrów procesu zgrzewania rezystancyjnego, powstałego z myślą o zapewnieniu kompleksowej oceny przebiegu procesu produkcji w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym. Zgrzewarki objęte działaniem systemu są monitorowane w sposób ciągły, a przebiegający na nich proces produkcji jest nadzorowany w celu wykrycia i zasygnalizowania odchylenia parametrów od wartości zadanych oraz archiwizacji jego parametrów. Nadzór technologiczny zakładu na podstawie zgromadzonych danych ma możliwość dokonania oceny jakości oraz stabilności przebiegającego procesu produkcji.